John's Lambertusblog (II)

John's Lambertusblog (II) | Lang leve de Lambertustoren - Lambertustoren Nederweert
25-12-2017

Bijdrage van John Metselaars over ontwikkelingen rondom de Lambertustoren.

‘Goed werk heeft tijd nodig’

 

Ondanks dat er nu al een jaar een houten overkapping staat om ons te beschermen tegen vallende stenen, lijkt er voor de buitenstaander weinig gebeurd. Echter achter de schermen is er al veel werk verzet.

Zo heeft er eerst een grondige inspectie plaatsgevonden door onze adviseur Paul Groen. Ook is er samen met onze lokale erfgoedspecialist Alfons Bruekers, een historisch onderzoek uitgevoerd. Dit is belangrijk om te achterhalen hoe de toren in zijn lange bestaansgeschiedenis steeds is veranderd, maar ook om te voorkomen dat we tijdens de restauratie belangrijke bouwsporen uit het verleden ‘wegpoetsen’.

Vervolgens is samen met de Erfgoedcommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een restauratieplan opgesteld en is subsidie aangevraagd (en gekregen) bij de Provincie Limburg.

 

Omdat de verwachting groot was, dat er vleermuizen in de toren zouden zitten, moest de gemeente in het kader van de Natuurbeschermingswet een uitgebreid vleermuizenonderzoek laten uitvoeren. Deze duurde van 1 april tot 1 oktober. Waarom zo lang vraagt u zich af? De vleermuizen hebben in deze periode verschillende plekken als winterverblijf, zomerverblijf, kraamverblijf en paarverblijf. Tijdens dit onderzoek werden drie zeldzame vleermuizen aangetroffen.

 

Voordat we kunnen starten met de uitvoering moeten we eerst een omgevingsvergunning aanvragen. Daarnaast moeten we ook ontheffing aanvragen om de aangetroffen vleermuizen te mogen verstoren. Hierbij moeten we met een plan aantonen hoe we tijdens de restauratie de vleermuis zo min mogelijk verstoren.

 

Deze vergunningprocedures worden nu opgestart en duren ca. 26 weken. Omdat we hierna pas kunnen gaan aanbesteden, komt de uitvoering te dicht op de winter van 2018. Omdat we in de winter geen metselwerk kunnen restaureren, beginnen we pas in april 2019. Dat duurt lang, erg lang!

Het liefste zouden we meteen aan de slag gaan en daadwerkelijk met het restaureren willen beginnen. Aan de andere kant ‘Goed werk heeft tijd nodig’ en ‘een goede voorbereiding is het halve werk’ zullen we maar zeggen.

 

Gelukkig vallende er nog maar weinig broksteentjes omlaag en worden deze goed opgevangen. We kunnen dus nog steeds veilig op ziekenbezoek bij onze geliefde Lambertustoren.

Voordeel is nu wel dat de Stichting Vrienden van de Lambertustoren meer tijd heeft om leuke acties te organiseren om geld in te zamelen voor onze Lambertustoren. Hopelijk doet ook u hieraan mee en geeft u gul!